กรอบลอยเรซิน

กรอบลอยเรซิน  (อัดภาพพร้อมเคลือบน้ำยาเรซิน พร้อมกรอบไม้ ส่งฟรี)

4×6 นิ้ว     = 120
6×8 นิ้ว     = 190
8×10 นิ้ว     = 260
8×12 นิ้ว     = 330
10×12 นิ้ว   = 370
10×15 นิ้ว   = 420
12×15 นิ้ว   = 480
12×18 นิ้ว   = 590
16×20 นิ้ว  = 700
16×24 นิ้ว  = 750
20×20 นิ้ว = 830
20×24 นิ้ว  = 900
20×30 นิ้ว  = 990    (นิยม )
24×30 นิ้ว  = 1,250
24×36 นิ้ว  = 1,390
30×40 นิ้ว  = 2,190