กรอบอะลูมิเนียมพิมพ์ภาพอคลีลิก

Matte Silver AL

Silver - AL

Purple AL

Light dump gold

White AL

Matte Black AL

กรอบอะลูมิเนียมสัดส่วน 1:2

30*60 cm =      890.-
40*80 cm  =     1,500.-
50*100 cm  =   2,300.-
60*120 cm =    3,300.-
70*140 cm =     4,690.-
80*160 cm =     6,600.-
90*180 cm =     7,890.-
100*200 cm =   9,900.-

120*240 cm  =  12,900.-

 

กรอบอะลูมิเนียม  สัดส่วน 2:3

30*45 cm =    700.-
40*60 cm =    1,100.-
50*75 cm  =    1,600.-
60*90 cm =    2,400.-
80*120 cm =   4,400.-
90*135 cm =   5,600.-
100*150 cm =  7,200.-