กรอบโมเดิร์น 2 ชั้น

กรอบมาตราฐานนิยมเลือกแบบได้ (อัดภาพพร้อมเคลือบใส่กรอบ ส่งฟรี)

12×18 นิ้ว   = 799
16×20 นิ้ว  = 899
16×24 นิ้ว  = 999
20×24 นิ้ว  = 1099
20×30 นิ้ว  = 1199
24×30 นิ้ว  = 1,499
24×36 นิ้ว  = 1,899
30×40 นิ้ว  = 2,599