กรอบหลุยส์ไม้เทียม

กรอบหลุยส์ (อัดภาพพร้อมเคลือบใส่กรอบ)
8×10 นิ้ว     = 450
8×12 นิ้ว     = 590
10×12 นิ้ว   = 650
10×15 นิ้ว   = 690
12×15 นิ้ว   = 790
12×18 นิ้ว   = 890
16×20 นิ้ว  = 990
16×24 นิ้ว  = 1,199
20×24 นิ้ว  = 1,240
20×30 นิ้ว  = 1,370     ( นิยม )
24×30 นิ้ว  = 1,690
24×36 นิ้ว  = 2,290
30×40 นิ้ว  = 2,890
40×60 นิ้ว  = 4,990