Real wood frame PMP

อัดภาพพร้อมเคลือบฟิล์ม เคลือบแผ่นกระดานพร้อมใส่กรอบหลุยส์ใหญ่*

10×12 นิ้ว = 460
10×15 นิ้ว = 500
12×15 นิ้ว = 560
12×18 นิ้ว = 620
16×20 นิ้ว = 890
16×24 นิ้ว = 990
20×24 นิ้ว = 1050
20×30 นิ้ว = 1290

กรอบหลุยส์เปล่าไม้แท้กระจก*

10×12 นิ้ว = 400
10×15 นิ้ว = 420
12×15 นิ้ว = 440
12×18 นิ้ว = 470
16×20 นิ้ว = 590
16×24 นิ้ว = 630
20×24 นิ้ว = 660
20×30 นิ้ว = 790