กรอบซิลเวอร์พรีเมียม 4 นิ้ว

กรอบซิลเวอร์พรีเมียม (อัดภาพพร้อมเคลือบใส่กรอบ)

10×15 นิ้ว   = 890
12×15 นิ้ว   = 1090
12×18 นิ้ว   = 1290
16×20 นิ้ว  = 1590
16×24 นิ้ว  = 1,799
20×24 นิ้ว  = 1,940
20×30 นิ้ว  = 2,270     ( นิยม )
24×30 นิ้ว  = 2,690
24×36 นิ้ว  = 3,290
30×40 นิ้ว  = 4,890
40×60 นิ้ว  = 6,990