Louise Frame PMP

อัดภาพพร้อมเคลือบฟิล์ม เคลือบแผ่นกระดานพร้อมใส่กรอบหลุยส์ใหญ่*

8×10 นิ้ว = 360
8×12 นิ้ว = 390
10×12 นิ้ว = 420
10×15 นิ้ว = 460
12×15 นิ้ว = 520
12×18 นิ้ว = 560
16×20 นิ้ว = 760
16×24 นิ้ว = 860
20×24 นิ้ว = 900
20×30 นิ้ว = 1150
24×30 นิ้ว = 1500
24×36 นิ้ว = 2000
30×40 นิ้ว = 2450

 

* กรอบหลุยส์ขอบหนา 3 นิ้ว

ราคากรอบหลุยส์เปล่าพร้อมกระจก

8×10 นิ้ว = 320
8×12 นิ้ว = 340
10×12 นิ้ว = 360
10×15 นิ้ว = 380
12×15 นิ้ว = 400
12×18 นิ้ว = 430
16×20 นิ้ว = 500
16×24 นิ้ว = 540
20×24 นิ้ว = 570
20×30 นิ้ว = 690
24×30 นิ้ว = 790
24×36 นิ้ว = 950
30×40 นิ้ว = 1300